Vážení diváci, milí příznivci divadelního spolku Ochotníci Ostrov.

V uplynulém roce jsme pro vás připravili spoustu představení i doprovodných akcí, díky nimž jsme kouzlili úsměvy po tváři velkých i těch nejmenších. Nejenom v našem krásném městě Ostrově, ale po celém Karlovarském kraji jsme zahráli 23 pohádek a 14 celovečerních inscenací. Mohli jste s námi prožít příběh dvou dam, které z domova pro seniory vytáhl do aktivního cestování mladý rocker, to vše v obnovené premiéře Rocker a dvě staré dámy. Premiérově jste pak mohli shlédnout vynikající komedii Antonína Procházky Klíče na neděli. Premiéry se dočkaly i dvě nové pohádky: Dorotka a Pentlička a Konkurz na čerta, autorská pohádka našeho souboru.

Viděli jsme se spolu v zámeckém parku při večerním představení, provázeli jsme vás masopustním průvodem, zahajovali jsme lázeňskou sezonu v blízkém Jáchymově a v podobě dávných předků jsme osídlili ostrovský zámek při Dni otevřených dveří. Pomáhali jsme na několika halloweenských akcích a připravovali Mikulášskou nadílku pro děti i pro seniory.

Co vás čeká v roce novém, si ponecháme jako překvapení, nudit se s námi ale rozhodně nebudete! Děkujeme vám za vaši přízeň, milé pozdravy, široké úsměvy i naplněné sály. Jste naším hnacím motorem a my slibujeme, že i nadále budeme hrát do naprostého vyčerpání. Těšíme se na nové společné okamžiky a přejeme vám duševní pohodu, pevné zdraví a spoustu životadárné energie, kterou vám (doufáme) vlíváme do žil i našimi hrami.

Se srdečným pozdravem a díky 
za Divadelní spolek Ochotníci Ostrov 
Lena Pintnerová

2019-02-10T17:21:52+02:00